Termeni şi condiţii

Termeni si conditii

Sectiunea “Termeni si conditii” contine cel putin informatii referitoare la definirea termenilor, drepturilor si obligatiilor vanzatorului/entitatii, drepturilor si obligatiilor consumatorului, politica de facturare si plati, informatii privind eventuale anulari sau modificari ale contractelor de asigurare; in cazul contractelor incheiate la distanta inclusiv informatii despre posibilitatea clientilor de a isi exercita dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul perioadei de denuntare unilaterala de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata cu mentionarea expresa ca in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari, informatii privind politica si frecventa de actualizare a datelor publicate prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare;

Definitii

Utilizator – persoana fizica care foloseste pagina de internet;

Asigurat – persoana, a carei viata, sanatate sau bunuri sunt protejate in baza contractului de asigurare;

Contractant – persoana fizica, juridica care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare;

Asigurator – Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A., persoana juridica romana;

Contract de asigurare – totalitatea documentelor care atesta asigurarea si prin care contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie, dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit. Din Contractul de asigurare pot face parte integranta: Polita de asigurare, Conditiile de asigurare, Cererea de asigurare impreuna cu toate documentele anexate, Instrumentul de Garantare si orice declaratie a ASIGURATULUI etc;

Conditiile de asigurare – regulile emise de asigurator, ce reprezinta parte integranta a contractului de asigurare si reglementeaza incheierea si realizarea individuala a contractelor de asigurare, drepturile si obligatiile partilor contractului de asigurare si de asemenea modalitatea de achitare a serviciilor de catre asigurator;

Consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale (de ex. persoana care depune declaratia de vointa prin intermediul paginii sau cea care incheie contractul de asigurare);

Suma asigurata: Suma inscrisa in polita de asigurare si care reprezinta valoarea maxima pe care ASIGURATORUL poate sa o plateasca la producerea unuia sau mai multor riscuri asigurate.

Prima de asigurare: Valoarea datorata de catre ASIGURAT/CONTRACTANT in schimbul preluarii riscului de catre ASIGURaTOR (pretul asigurarii).

Prestarea serviciilor pe cale electronica – efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta in acelasi timp a partilor

Cookies – fisierele text pastrate de browserul utilizatorului in memoria calculatorului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet a Asiguratorului pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat

Link, linkuri – adresa prin care se conecteaza fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei retele de calcul.

Sistemul teleinformatic – dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza intre ele, asigurand procesarea si pastrarea, precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii, cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final.

Calcul/calculatie – calcularea estimativa a pretului asigurarii pe baza datelor oferite de Utilizator, fara a fi necesara autentificarea acestuia. Calculul/calculatia nu are valoare de oferta.

date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect. In mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, Inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor

criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

date de tip “business contact” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;

date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

Politica de facturare si plati

Drepturi principale ale consumatorului

Consumatorul are dreptul de a cunoste si de a obtine, cel putin urmatoarele:

– principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor,
– identitatea profesionistului,
– pretul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse
– modalitatile de plata, livrare si executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si politica profesionistului de solutionare a reclamatiilor;
– durata de valabilitate a contractului, conditiile de incetare a contractului si penalitatile aplicabile, dreptul de retragere;
– despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;
– prestarea serviciilor achitate;
– rambursarea sumelor achitate cu titlu de plata, in caz de retragere sau de reziliere, in conformitate cu conditiile fiecarui prodis de asigurare;

Drepturi si obligatii Consumator / CITY INSURANCE

Drepturile si obligatiile fiecarei parti difera de la contract la contract si sunt prevazute in conditiile de asigurare specifice fiecarui produs in parte, regasindu-se publicate in sectiunea produse.

Informatii privind eventuale anulari sau modificari ale contractelor de asigurare

Utilizatorul are dreptul de a denunta contractele de asigurare facultativa (cu exceptia celor de mai jos) in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv. Cu toate acestea, in cazul in care contractul de asigurare a inceput sa isi produca efectele in perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituita pro rata si in masura in care nu s-au produs evenimente asigurate si/sau nu exista daune avizate in baza respectivului contract / polita de asigurare.

In cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari, astfel cum acestea sunt prevazute in Legea 132/2017 si Norma ASF 20/2017. In privinta altor asigurari obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul.

Utilizatorul nu are dreptul de a denunta contractul de asigurare in cazul contractelor de asigurare pentru calatorie in strainatate, odata inceputa perioada de asigurare, in cazul politelor de asigurare cu o durata de cel mult o luna calendaristica.

Asigurarea obligatorie a locuintei nu poate fi denuntata/anulata, dupa plata primei de asigurare.

Termenul de restituire a primelor de asigurare in cazul politelor/contractelor de asigurare denuntate este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii denuntarii de catre utilizator.

Informatii privind politica si frecventa de actualizare a datelor publicate prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare.

Termenii si conditiile pot fi modificate unilateral de CITY INSURANCE si intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Regulamentului pe pagina de internet. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu luarea la cunostinta de catre utilizator a si intelegerea acestora, precum si exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificari.