Asigurarea CMR

Asigurarea de Răspundere a Transportatorului în calitate de cărăuș, pentru mărfurile transportate

Activitatea de transport marfă presupune riscuri în ceea ce privește pierderea sau avarierea bunurilor aflate în custodia dumneavoastră.

Pentru a vă proteja financiar de eventualele pagube materiale pe care ar trebui să le suportați ca urmare a unor prejudicii cauzate terților, City Insurance vă pune la dispoziție Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuș pentru marfa transportată (C.M.R).

Asigurarea C.M.R.:

 • se adresează operatorilor de transport, titulari ai licenţelor de transport şi de execuţie precizate de legislaţia în vigoare, care deţin în proprietate sau cu chirie autovehicule rutiere şi efectuează transport rutier public pe bază de contract;
 • se supune prevederilor Convenției privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.);
 • este valabilă pentru transporturile efectuate internațional cu condiția ca locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea mărfurilor, conform contractului de transport, să fie situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară semnatară a Convenţiei C.M.R. Asigurarea poate fi emisă și cu valabilitate doar pe teritoriul României, atunci când locul de primire și locul de predare al mărfii, menționate în contractul de transport, se găsesc pe teritoriul României.

Care sunt riscurile asigurate?

 • Asigurarea acoperă prejudiciile cauzate terțelor persoane (Beneficiarilor), din culpa Asiguratului în executarea unui contract de transport de mărfuri pe căile rutiere, cu vehiculele rutiere menţionate în Poliță, conduse de Asigurat și/sau de prepuşii săi.
 • Se acordă despăgubiri pentru daune produse între momentul primirii mărfurilor pentru transport şi cel al eliberării acestora destinatarului, în locul şi la data menţionate în scrisoarea de transport (C.M.R.), astfel:
 • daune materiale (avarierea, distrugerea sau pierderea mărfurilor transportate);
 • daune cauzate de întârzierea în livrare, în limita prețului transportului, dacă cel în drept (prevăzut în contract) face dovada că din această întârziere a rezultat un prejudiciu de care este răspunzător Asiguratul.
 • Cu acordul Asigurătorului, asigurarea validează inclusiv în situația în care locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru descărcare conform clauzelor acestora, sunt situate în aceeași țară (transport intern sau în Cabotaj).

Care este limita de răspundere?

Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de către părţi, pe eveniment şi pe perioada asigurată (agregat) reprezintă maximul despăgubirilor care pot fi plătite de către Asigurător.

Asigurarea CMR, operează, de regulă, cu o singură limită de răspundere stabilită pentru fiecare vehicul asigurat. Limita raspunderii se fixeaza pe fiecare capacitate de transport, pe eveniment si pe toata perioada asigurata. Aceasta reprezintă :

 • răspunderea în cazul producerii sau apariţiei unuia şi aceluiaşi eveniment asigurat;

totalul răspunderii în cazul producerii sau apariţiei oricâtor evenimente asigurate în timpul perioadei de asigurare.

Care este durata asigurării?

Asigurarea poate fi încheiată:

 • Pentru un singur transport – acoperirea riscurilor fiind delimitată în timp și spațiu conform contractului;

Pentru o perioada de timp, de regula, o perioadă de 12 luni, dacă nu s-a convenit altfel – acoperind riscurile tuturor transporturilor effectuate în perioada de asigurare, conform contractului.

Care sunt avantajele?

 • Asigură suport financiar pentru protejarea patrimoniului Asiguratului în cazul producerii unor evenimente neașteptate.
 • Crește încrederea clienților și a partenerilor de business, fiind considerată o condiție obligatorie pentru contractarea unui contract prin intermediul caselor de expeditii;

Document de informare privind produsul de asigurare (PID)

Află mai multe informații despre această asigurare din documentul de informare – PID.