Asigurarea facultativă pentru bunuri și proprietăți

Despre Asigurarea facultativa pentru bunuri și proprietăți

Ești o persoană realistă și cauți întotdeauna soluții optime. Protecția bunurilor companiei este necesară, dar ai nevoie de o asigurare personalizată, specifică nevoilor și cerințelor afacerii tale.

Noi îți oferim această soluție flexibilă, împărțită în module de asigurare, pe care le poți combina în funcție de ceea ce știi că e important.

Cerere chestionar bunuri si proprietati

PID Bunuri

Anexa bunuri de asigurat

Ce poate asigura compania ta?

Prin această poliță se poate asigura o gamă largă de bunuri:

 • Mobilier, obiecte casnice şi electrocasnice, aparate electrice şi electronice, instrumente muzicale, covoare, draperii şi perdele, obiecte de îmbrăcăminte şi materiale pentru confecţionarea acestora, tablouri, sculpturi, colecţii sau alte obiecte care nu au valoare (artistică, ştiinţifică sau istorică) de patrimoniu, obiecte de agrement (obiecte de voiaj, unelte de pescuit, vânătoare), unelte agricole, viticole, pomicole, zootehnice, apicole (inclusiv stupi, fără familia de albine), precum şi produse agricole, viticole, pomicole, animaliere, apicole pentru consumul propriu.
 • Clădiri şi alte construcţii; în asigurare sunt cuprinse şi instalaţiile fixe aferente acestora, cum ar fi: instalaţiile utilizate exclusiv pentru încălzirea localurilor asigurate, instalaţiile electrice, cele igienico-sanitare, lifturi, ascensoare pentru mărfuri;
 • Maşini, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente, motoare, unelte, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;
 • Mijloace circulante, cum ar fi: mărfuri, materii prime şi auxiliare, materiale, semifabricate, produse finite şi alte mijloace circulante materiale;
 • Tablouri, sculpturi, colecţii, acte manuscrise, sau alte obiecte care au valoare artistică, ştiinţifică sau istorică;
 • Bani, pietre preţioase, obiecte din platină, aur sau argint, alte obiecte mici şi de valoare deosebită;
 • Instrumente muzicale.

Cui se adresează? 

Acest tip de asigurare se adresează oricărei persoane juridice care deține bunuri sau care are un interes în legătură cu bunurile ce urmează a fi asigurate.

Care sunt avantajele asigurării? 

În primul rând, este o asigurare flexibilă, care poate fi adaptată nevoilor afacerii tale, deoarece oferim mai multe variante de acoperire. Poți opta pentru una sau mai multe dintre variantele de tip A, B, C, D sau E precum și dintre clauzele speciale.

Î n plus, în cazul imobilelor şi a altor construcţii menţionate expres în poliţă sau, după caz, în anexele la aceasta, se acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate şi nu mai mult de 10% din valoarea acesteia, inclusiv pentru:

 • Dărâmarea, demontarea ori mutarea în alt loc a imobilului sau a altei construcţii la o ameninţare bruscă de inundaţie, de prăbuşire ori alunecare de teren, inclusiv în cazul când, în urma unui cutremur de pământ, a unor inundaţii sau a unor prăbuşiri sau alunecări de teren, folosirea imobilului sau a altei construcţii a devenit imposibilă, fiind necesară demontarea sau mutarea în alt loc a acestora;
 • Cheltuieli ocazionate de efectuarea lucrărilor de curăţire a locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului, aluviunilor, pământului provenit de la prăbuşiri sau alunecări de teren), în măsura în care sunt în legătură cu evenimente asigurate prin poliţă şi sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii.

În cazul maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, altor mijloace fixe sau circulante materiale, mărfurilor, materiilor prime, materialelor, produselor finite, se acordă despăgubiri şi pentru pagube produse acestora de:

 • Avariile accidentale ale instalaţiilor de gaze, apă, canal sau încălzirea centrală, provocate de producerea unui eveniment asigurat care a afectat direct bunuri asigurate prin poliţă;
 • Dărâmarea, demontarea ori mutarea în alt loc a construcţiei în care se află bunurile asigurate, dacă aceasta se face la o ameninţare bruscă de inundaţie, prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Avarierea sau distrugerea imobilelor sau a altor construcţii prin producerea unui eveniment asigurat care a afectat direct bunuri asigurate prin poliţă;
 • Izbirea acestora de către un vehicul care nu aparţine Asiguratului.

Îți punem la dispoziție o echipă de profesioniști care te pot consilia astfel încât să ai o imagine clară asupra tuturor opțiunilor și să îți documenezi foarte bine alegerea.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip A (FLEXA)?

În cadrul Tipului A de acoperire (FLEXA), se acordă despăgubiri pentru daune, parţiale sau totale, produse de următoarele evenimente:

  • Incendiu și pagube produse de incendierea bunurilor asigurate prin:
   • Carbonizare parţială sau totală;
   • Topire, chiar şi fără flacără;
   • Degajarea de vapori sau gaze.
 • Trăsnet sau explozie (chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu);
 • Căderea de corpuri (aeronave sau părţi ale acestora, meteoriţi şi altele asemenea) pe imobilele şi anexele asigurate;
 • Căderea ascensoarelor şi lifturilor de marfă, inclusiv daunele produse instalaţiilor respective;
 • Avarii cauzate de ordinul autorităţilor, în scopul de a stinge incendiul sau de a limita propagarea lui.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip B (CALAMITĂȚI)?

În cadrul Tipului B de acoperire (clauza pentru CALAMITĂȚI), se acordă despăgubiri pentru daune, parţiale sau totale, produse de unul sau mai multe din următoarele evenimente:

 • Furtună, grindină, inundaţie;
 • Scurgeri din sprinklere;
 • Coliziune cu autovehicule;
 • Boom sonic;
 • Prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă;
 • Avalanşă;
 • Cutremur.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip C (FURT)? 

În cadrul Tipului C de acoperire (clauza pentru FURT), se acordă despăgubiri pentru pagubele produse de:

 • Furtul prin efracţie al bunurilor cuprinse în contractul de asigurare, aflate la adresa menţionată în poliţă;
 • Furtul comis de persoane care au rămas clandestin în localurile de desfăşurare a activităţii;
 • Furtul prin acte de tâlhărie al bunurilor cuprinse în contractul de asigurare, aflate la adresa menţionată în poliţă, dacă acesta s-a săvârşit în localul menţionat în poliţa de asigurare, asupra Asiguratului sau a unei persoane din conducerea sau din serviciul Asiguratului, prin acte de violenţă sau ameninţări în condiţiile prevăzute de Codul penal;
 • Pagube produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracţie a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor, la imobile sau alte construcţii aparţinând Asiguratului, precum şi a mobilierului;
 • Furtul bunurilor asigurate prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie;
 • Cheltuielile de curăţare şi cele de înlocuire a încuietorilor avariate.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip D (GEAMURI)?

În cadrul Tipului D de acoperire (clauza pentru GEAMURI), se acordă despăgubiri în cazul daunelor materiale și directe pentru:

 • Înlocuirea, inclusiv cheltuielile de transport și instalare, datorată spargerii geamurilor care se găsesc în încăperile ocupate de către Asigurat, accidental sau din culpa terţilor, cu condiţia ca acestea, la data intrării în vigoare a prezentei poliţe, sa fie intacte și fără defecte.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip E (VANDALISM)? 


În cadrul Tipului E de acoperire (clauza pentru VANDALISM), se acordă despăgubiri pentru pagubele produse de:

 • Vandalism fără efracţie;
 • Furtul elementelor clădirii/construcţiei prin efracţie sau acte de tâlhărie;
 • Distrugeri provocate elementelor clădirii/construcţiei și conţinutului de către animale sălbatice.

Clauza de AVARII ACCIDENTALE la:

a) Echipamente electrice

Despăgubim daunele materiale și directe pentru avarierea/distrugerea bunurilor asigurate conform prezentei Clauze, consecinţă directă a producerii în perioada asigurată a următoarelor riscuri: arcuri electrice, supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit, întrerupere de curent (chiar dacă nu au fost urmate de incendiu).

b) Instalații

Se pot asigura instalaţiile de climatizare, instalaţiile de încălzire cu panouri solare montate pe acoperiş, instalaţiile de pompare, filtrare, încălzire a apei din piscine, centrala termică, aflate la locaţia menţionată în poliţa de asigurare, pentru următoarele riscuri:

 • Reglarea defectuoasă, aruncarea în timpul funcţionării a unor părţi componente, defecţiuni sau erori de funcţionare a dispozitivelor de protecţie;
 • Lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipienţii sub presiune;
 • Suprapresiune sau implozie;
 • Scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inducţie;
 • Spargerea, crăparea accidentală a părţilor casabile, prin cădere, lovire, coliziune, variaţii de temperatură, altele decât cele datorate unei surse normale de căldură, accidente produse prin faptele neintenţionate ale oamenilor;
 • Defecte sau greşeli de proiectare/fabricaţie, defecte ale materialelor;
 • Greşeli de montare sau instalare, execuţie defectuoasă.

c) Utilaje (MBK).

Conform acestei clauze, putem asigura maşinile, utilajele şi instalaţiile aflate în interiorul perimetrului asigurat, acceptate în urma probelor de funcţionare, indiferent dacă acestea sunt sau nu în exploatare, demontate pentru curăţire sau revizie, pe parcursul efectuării acestor operaţii, în timpul transportului, în interiorul perimetrului asigurat sau în timpul remontării.

De asemenea, se acordă despăgubiri pentru anumite elemente care se schimbă periodic sau care sunt fixate numai temporar pe maşinile, utilajele sau instalaţiile asigurate, cum sunt:

 • Uneltele (sculele) de orice fel, de exemplu burghiele, cuţitele, pânzele de tăiere, dinţii amovibili, plăcile tăietoare şi discurile de şlefuit;
 • Alte elemente care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viaţă a bunurilor asigurate, de exemplu grătarele şi diuzele de arzător de la instalaţiile de ardere, formele, matriţele, poansoanele de marcare, valţurile cu forme în relief, sitele, furtunurile, garniturile din cauciuc, material textil sau material plastic, precum şi bilele, blindajele, ciocanele şi plăcile de la maşinile de sfărâmat;
 • Benzile transportoare, şenilele, cablurile, benele pentru piatră şi beton, lanţurile, chingile, frânghiile, curelele, periile, garniturile de cadre şi învelişurile din cauciuc.

Riscurile asigurate prin această clauză reprezintă daune cauzate de:

 • Greşeală de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenţă;
 • Eroare de proiectare, defect de material sau greşeală de execuţie;
 • Lipsă de apă în instalaţiile de producere a aburului;
 • Eroare în funcţionarea mijloacelor de măsură, reglare sau siguranţă;
 • Rupere ori deformare în timpul funcţionării sau dezmembrare datorită forţei centrifuge;
 • Suprapresiune sau subpresiune;
 • Scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fără apariţia focului, la instalaţiile electrice;
 • Furtună, îngheţ sau gheaţă.

Care sunt condițiile de plată?

Prima de asigurare se poate plăti integral, sau, la alegere, în 2, 4 sau 6 rate. Pentru plata integrală îți acordăm o reducere suplimentară de 10%.

Care este suma asigurată?

Bunurile sunt asigurate la valorile declarate, menţionate în poliţă sau, după caz, în anexele la poliţă.

În cazul mijloacelor circulante suma asigurată va reprezenta fie valoarea reală a stocurilor existente la data încheierii asigurării, ajustabilă prin asigurări suplimentare în timpul perioadei de asigurare, fie valoarea reală a stocului maxim posibil în timpul perioadei de asigurare, fie valoarea medie reală a stocului prevăzută pe perioada de asigurare.

Vom calcula o primă de asigurare optimă, în funcție de tipurile de acoperire și franșizele pentru care ai optat.

Care este perioada de valabilitate?

Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pentru o perioadă de un an. La cererea ta, perioada de asigurare poate fi inferioară unui an, însă nu mai puţin de30 de zile.


Cerere reziliere