Asigurarea obligatorie RCA

Despre Asigurarea RCA

Oricât de responsabili sunt angajații tăi, oricând poate apărea o clipă de neatenție la volan. În cazul multor accidente, compania este cea care răspunde financiar și legal de urmările acestora.

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite.

Detalii asigurare RCA

Detalii Asigurare individuala de accidente persoane RIDER

Conditii asigurare tractare auto RIDER

De ce RCA de la City Insurance?

  • Beneficiezi de sistemul bonus malus prin care prima calculată este mai mică pentru companiile care au avut grijă de parcul propriu de mașini, aceasta calculându-se în funcție de evenimentele în care mașinile au fost implicate
  • Cel puțin în ceea ce ne privește, nu îți vei face griji cu termenele de plată pentru că operăm plățile rapid, fără întârzieri;
  • Polița de asigurare acoperă toate țările semnatare ale Tratatului de Carte Verde (teritoriul României, cel al statelor membre ale Uniunii Europene și cele apartinând Spațiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două țări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou național).

Ce riscuri sunt acoperite? 

  • Pagube materiale, vătămări corporale sau deces produse terților din culpa asiguratului;
  • Pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat;
  • Cheltuielile de judecată efectuate de firma prejudiciată.

Tarife RCA 

Reziliere Polite RCA

1. Încetarea / desfiintarea contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 7 si art. 8 alin. (1) si alin. (2):

Art. 7.:

Contractul RCA inceteaza:

a) la data la care proprietarul vehiculului notifica asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative;

b) la data la care vehiculul este radiat din circulatie;

c) la implinirea termenului stabilit in contractul RCA.

Art. 8.:

(1) Contractul RCA se desfiinteaza de drept daca:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila inainte de a se naste obligatia asiguratorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a de venit imposibila dupa nasterea obligatiei asiguratorului RCA.

2. Rezilierea Contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 8 alin. (3):

Art. 8.:

(3) Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul RCA despre incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori RCA si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de optiune se exercita o singura data pe perioada unui an calendaristic si poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare in vigoare ulterioara primului contract RCA incheiat.

3. Denuntarea unui contract RCA de catre Asigurat

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 5 alin. (9) si (10)

Art.5.:

(9) În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiilor contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

Cerere reziliere