Asigurare Culturi Agricole

Despre Asigurarea Culturilor Agricole

Agricultura, asigură necesarul alimentar pentru miliarde de oameni. Ca agricultor, cunoaşteţi că riscurile care apar în ceea ce priveşte culturile agricole pot cauza pierderi mai grave decât în alte domenii.

City Insurance sprijină acest sector economic, oferind protecție proprietarilor sau arendașilor de culturi agricole, prin intermediul Asigurării Agricole destinată acoperirii daunelor produse culturilor agricole, plantațiilor de viță de vie, pomilor și arbuștilor fructiferi amplasate pe teritoriul României.

Care sunt riscurile asigurate?

Se acordă despăgubiri pentru daune produse culturilor/plantațiilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:

 • Incendiu;
 • Grindină;
 • Ploaie torențială, furtună, vijelie, uragan;
 • Prăbușire/alunecare de teren cultivat;
 • Îngheţ târziu de primăvară;
 • Îngheţ timpuriu de toamnă;
 • îngheț de iarnă (doar daunele totale produse de riscul de îngheţ din timpul iernii culturilor agricole);
 • ploi excesive și de lungă durată;
 • incendiu din orice cauză;
 • prăbuşire/alunecare de teren cultivat.

Care este suma asigurată?

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Care este durata asigurării?

Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă, fiind inclusă în anul agricol.

Care sunt avantajele?

 • Pot fi asigurate toate tipurile de culturi
 • Acoperirea poate fi configurată conform solicitării asiguratului, fiind disponibile riscuri asigurate diverse
 • Se poate alege achitarea primei de asigurare în rate
 • Franșiză corectă și flexibilă

Document de informare privind produsul de asigurare (PID)

Află mai multe informații despre această asigurare din documentul de informare – PID.

Asigurarea de culturi agricole cu primă subventionabilă în baza SM 17.1

Conform noilor prevederi aferente Submăsurii 17.1 din Programul național de dezvoltare rurală, prima de asigurare a Politelor de culturi agricole este subvenționabilă de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Pentru a beneficia de sprijinul nerambursabil, fermierii trebuie să încheie o poliță de asigurare care să respecte criteriile de eligibilitate.

Informații suplimentare privind criteriile de eligibilitate precum și alte prevederi legale, găsiți aici: https://portal.afir.info/

Pentru a veni în întampinarea fermierilor, City Insurance a conceput un produs de asigurare modular care, pe lângă componenta subvenționabilă, fermierii pot opta și pentru beneficii suplimentare nesubvenționabile.

Prima subvenționabilă este corespunzătoare riscurilor de bază (grindină, înghețuri, ploi torențiale, furtună, uragan), iar în ceea ce privește componenta neeligibilă, fermierii au posibilitatea de a acoperi riscuri suplimentare precum incendiu din orice cauză și alunecări de teren, cât și de a încheia polița cu o altă franșiză atinsă.

Condițiile de asigurare aplicabile polițelor cu primă subventionabilă, aici.