Asigurarea de răspundere civilă legală

Despre Asigurarea de răspundere civilă legală

În urma unui accident, pe lângă pierderile suferite, poți fi pus în situația de a plăti despăgubiri persoanelor prejudiciate. Cum te poți descurca în acest caz?

Asigurarea de răspundere civilă legală va acoperi riscul de a plăti din economiile proprii daunele produse, de care răspunzi civil, conform legii, faţă de persoanele păgubite.

Cerere Chestionar

PID Raspundere civila

Ce riscuri sunt acoperite?

Asigurarea de răspundere civilă acoperă riscurile survenite prin producerea următoarelor evenimente:

  • Vătămările corporale suferite de una sau mai multe terțe persoane care, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii sau decesului, au determinat pierderi băneşti. Sunt acoperite inclusiv pierderea parţială sau totală a unui venit, dacă respectivele pierderi sunt consecinţa directă a vătămărilor corporale provocate;
  • Avarii sau distrugeri ale unor bunuri.

Acordăm despăgubiri şi pentru cheltuielile făcute în procesul civil, dacă ai fost obligat la plata daunelor (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei.

Cerere reziliere