Asigurarea complexă pentru călătorii în străinătate

Despre Asigurarea complexă pentru călătorii în străinătate

Ești o persoană spontană și îți place să îți asumi riscuri. Dar nu și riscul ca bagajele tale să fie pierdute fără să fii acoperit. Sau, din contră, ești o persoană care face îşi planurile în cele mai mici detalii și știi că o asigurare medicală simplă nu e de ajuns pentru călătoria ta.

Noi ne-am gândit la toate aspectele care îți fac plecarea și întoarcerea cât mai ușoare. Astfel am gândit pachete de asigurare pentru călătorie aşa cum ţi le doreşti.

Cerere-chestionar-Travel Business

PID Asistenta complexa medicala

Cui se adresează?

Asigurarea este destinată tuturor persoanelor care au domiciliul sau reședinta pe teritoriul Uniunii Europene, care călătoresc în alte state decât cele în care posedă cetățenie ori drept de reședintă.
În legătură cu limita de vârstă aplicabilă pentru încheierea asigurării:

  • pentru călătorii efectuate în scop turistic sau în calitate de om de afaceri – nu există condiționare în legătură cu vârsta Asiguratului;
  • pentru călătoriile efectuate având scop de pestare activități lucrative (inclusiv șofer profesionist) intervalul de vârstă este 18-65 ani.
  • pentru călătoriile efectuate având scop de practicare a unui sport extrem, intervalul de vârstă este 14-70 ani, excepție schi (sport extrem), caz în care intervalulde vârstă poate fi între 5-70 ani.

În cazul în care, conform criteriilor standard menționate mai sus, nu sunteți eligibil pentru încheierea asigurării, vă rugăm să descărcați documentele atașate ( Solicitare asigurare de calatorie , Declaratie medicala ) și să contactați Asiguratorul pentru efectuarea analizei privind aplicarea unui flux non-standard.

Pachete de asigurare pentru călătorie

Poți să pornești de la un plan Standard care cuprinde:

1. Asigurare de asistență medicală pentru călătorii;

2. Asigurarea pentru întârzierea, pierderea sau furtul bagajelor;

3. Acoperire pentru bagaje Plan Standard;

Apoi adaugi acoperiri opționale în funcție de ce știi că este important pentru siguranța ta:

4. Acoperire pentru bagaje Plan Premium;

5. Asigurare de anulare a călătoriei (STORNO);

6. Asigurare de răspundere civilă și asistență juridică pentru călătorii;

7. Asigurare pentru programe turistice.

Prin plata unei prime de asigurare suplimentare, planul standard poate fi extins cu acoperiri precum:

 • Acordarea de asistență medicală pentru evenimente cauzate de pandemie
 • Acordarea de asistență medicală pentru evenimente generate de acutizarea unei afecțiuni preexistente
 • Acoperirea unor cheltuieli în legătura cu extinderea călătoriei (staționarea Asiguratului in strainatate), ratarea plecarii/plecare intarziata;
 • Asigurarea integrității corporale in cazul producerii unor accidente (acordarea despagubiri in cazul producerii riscului de invaliditate permanenta totala/deces)
 • Acoperirea unor cheltuieli în legătura cu întreruperea călătoriei
 • Extindere storno pentru evenimente cauzate de pandemie

Asigurarea de asistență medicală pentru călătorii în străinătate

Cu acest tip de asigurare sunt preluate cheltuielile medicale de urgență precum și alte cheltuieli de asistență, dacă ai suferit accidente sau îmbolnăviri neprevăzute în străinătate, în timpul perioadei asigurate.

Partenerul nostru extern pentru acordarea serviciilor de urgență în străinătate este compania Coris Assistance.

În cazul producerii unui eveniment acoperit prin poliţa medicală, ai obligația să iei imediat legătura cu Coris Assistance, la numerele de telefon/fax menționate în poliță, disponibile 24 de ore din 24, pentru a informa despre situația ta medicală și a solicita instrucțiuni (în limba romană).

Care este suma asigurată?

Suma asigurată este aferentă pachetului de asigurare agreat de Asigurat și poate avea valori cuprinse între 10.000 EURO si 100.000 EURO.

Limitele de mai sus pot fi suplimentate, în cazul în care Asiguratul optează pentru riscuri suplimentare precum:
– asistență medicală pentru evenimente cauzate de pandemie;
– asistență medicală pentru evenimente gerenate de greve, revolte, tulburări civile, acte de terorism;
– asistență medicală în cazul evenimentelor cauzatede acutizarea unei afecțiuni preexistente.

Turiștii care călătoresc în țări din spațiul Schengen pentru care au nevoie de viză, pot încheia asigurarea medicală Schengen, cu suma asigurată de 30 000 euro.

Cât costă asigurarea?

Prima de asigurare se stabilește în funcție de perioada de valabilitate, vârsta asiguratului și destinația călătoriei.

Asigurarea pentru întârzierea, pierderea sau furtul bagajelor

Nu ești singurul care stă cu sufletul la gură până își vede bagajul pe banda transportatoare din aeroport.

Emoțiile sunt mult mai mici când știi că ești acoperit în situaţia în care bagajele tale întârzie sau sunt pierdute pe perioada în care se aflau în custodia transportatorului aerian. Mai mult, prin planul PREMIUM, acoperim şi riscul ca bagajele sa fie furate pe durata călătoriei.

Bagajele şi conţinutul lor se asigură la o valoare fixă, indiferent de numărul și tipul obiectelor din care sunt alcătuite. Despăgubirea se face sub formă de indemnizaţii pe care ți le plătim pentru pierderea bagajului, pentru numărul de ore de întârziere a bagajului sau pentru furtul acestuia.

Trebuie să ai grijă să păstrezi și să ne prezinți toate documentele de la compania aviatică legate de călătorie şi de dauna produsă.

In functie de optiunea dumneavoastră, acoperirea pentru bagaje poate valida în una dintre următoarele variante:

VARIANTE DE ACOPERIRE SUME ASIGURATE (EURO)
STANDARD 500
PREMIUM 1.000 sau 2.500

Asigurarea STORNO (Asigurarea de anulare a călătoriei)

Asigurarea de anulare a călătoriei vine în sprijinul agenţiilor de turism şi al clienţilor acestora.

Pot fi preluate în acest tip de asigurare pachetele de servicii turistice ce conţin transport, cazare şi nu numai dar și biletelor de avion.

Care este perioada de valabilitate?

Perioada de asigurare aferentă acoperirii storno reprezintă intervalul curpins între data încheierii asigurării (emiterea poliței de asigurare) și data plecării în călătorie (conform datei indicată în pachetul de servicii de călătoriei sau în biletul de avion).

Când poți încheia STORNO?

De regulă, Polița de asigurare STORNO se poate încheia în data achiziționării pachetului de servicii turistice/biletului de avion sau în maxim 5 zile de la data achiziționării acestora.
Totuși, în cazul în care nu ați reușit să încheiați o Polița STORNO în cele 5 zile de la data achiziționării pachetului de servicii turistice/biletului de avion, aceasta se poate încheia oricând în timpul rămas până la plecarea în călătorie, dar cu respectarea următoarelor condiții:

  • asigurarea validează doar pentru evenimentele începând cu a 11 zi de la încheierea asigurării;
  • acoperirea validează doar dacă intervalul între data încheierii asigurării și data plecării în călătorie este de minim 30 de zile.

Pentru ce riscuri poate valida asigurarea STORNO?

Anularea călătoriei poate valida pentru riscuri precum:

 • decesul Asiguratului/membru familiei acestuia;
 • imobilizarea datorata unor vătămări corporale grave, unor îmbolnăviri sau unui accident, dovedite prin acte emise de organele abilitate, în urma cărora este necesară spitalizarea Asiguratului ori a unui membru al familiei;
 • evenimente legate de domiciliul sau reședința Asiguratului din riscuri precum incendiu, explozie, inundație, furt etc. care impun prezența Asiguratului la reședința respectivă;
 • concedierea Asiguratului pentru motive care nu țin de persoana sa.

Asigurarea de răspundere civilă şi asistenţă juridică pentru călătorii în străinătate

Acestă asigurare acoperă prejudiciile cauzate unor terţe persoane de o faptă comisă din culpă, pentru care răspunzi civil, conform legii, faţă de persoanele păgubite.

Riscurile acoperite sunt:

   • avarii sau distrugeri ale unor bunuri
   • vătămarea corporală sau decesul unor persoane;

Acordăm despăgubiri şi pentru cheltuielile făcute în procesul civil, dacă ai fost obligat să plătești daune.

Asigurarea pentru programe turistice

Această opțiune, integrată în pachetul de asigurare, îți garantează rambursarea sumelor pe care le-ai plătit pentru programe turistice, netransmisibile altor persoane, de care nu mai poți beneficia din cauza unei situaţii neprevăzute.

Sunt acoperite, în limita agreată și menționată în Poliță, următoarele cheltuieli:

   • Abonamente la instalaţiile de transport pe cablu;
   • Accesul la bazine de înot sau săli ori terenuri de sport;
   • Cheltuieli pentru lecţii și pentru echipamente sportive închiriate;
   • Tichete de acces la muzee, expoziţii, galerii de artă, parcuri tematice și de distracţii.

Se consideră a fi eveniment asigurat situaţia în care suferi un accident și medicul curant îți recomandă repaus pentru restul sejurului sau repatriere în vederea continuării tratamentului la domiciliu.

Asigurare pentru accidente persoane

Cu aceasta optiune integrata in pachetul de asigurare achiziționat, beneficiezi de indemnizații (în limita sumei asigurate menționate în Poliță) în situația în care integritatea corporală este afectată (invaliditate permanentă totală sau deces)

Astfel, în funcție de planul de acoperire agreat, poți beneficia de sume de până la 10.000 EURO.

Acoperirea poate fi achiziționată pentru călătoriile efectuate în scop turistic sau pentru studii și nu în scop profesional (prestare muncă).

Asigurare pentru Întreruperea călătorie

Călătoria poate fi oricând întreruptă de un eveniment imprevizibil (un eveniment întâmplat în țara de destinație sau un eveniment apărut în țara de domiciliu).

În astfel de situații, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru costurile aferente zilelor de sejur care au fost achitate de Asigurat conform pachetului de servicii turistice și de care nu a mai beneficiat , precum și pentru contravaloarea biletului de transport pentru întoarcerea Asiguratului în țara de domiciliu/reședintă.

Asigurare privind ratarea plecării/plecare întârziată

Aștepți de un an vacanța… Însă, ce faci dacă tocmai ai ratat plecare din cauza unor evenimente imprevizibile apărute fără vina ta?

Cu acoperirea pentru ratarea plecării în călătorie spre țara de destinație sau pentru plecarea întarziată spre țara de domiciliu, poți beneficia, în limita stabilită pentru această acoperire, pentru cheltuieli necesare și suplimentare în legătură cu serviciile de cazare/alimentație sau pentru plecarea cu un alt mijloc de stransport spre țara de destinație/țara de domiciliu.

Acoperire pentru extinderea călătoriei  în cazul staționării Asiguratului în străinătate

Nu ai alte aranjamente pentru cazare în cazul în care starea de sănătate nu-ți permite să continui cirucitul normal al călătoriei?

Cu această acoperire, în cazul producerii unor evenimente care impun acordarea de asistență în stăinătate în regim ambulatoriu sau care impun izolarea, ca măsură recomandată de medicul currant, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru costurile  effectuate pentru cazare și/sau alimentație în localitatea producerii evenimentului.