Asigurarea obligatorie RCA

Despre Asigurarea RCA

O clipă de neatenție sau oboseală te pot aduce în situația unui accident de care ești răspunzător, moment în care ai nevoie de o poliță de asigurare RCA.

Mai mult decât atât însă, ai nevoie de un partener de asigurări care își respectă obligațiile și achită la timp toate despăgubirile.

Noi îți oferim nu doar o schema competitivă de prețuri, dar și liniștea că asigurarea pe care o deții nu le va cauza probleme celor cărora le ești dator.

Detalii asigurare RCA

Detalii Asigurare individuala de accidente persoane RIDER

Conditii asigurare tractare auto RIDER

De ce RCA de la City Insurance? 

Pentru că alături de noi ai:

  • O schemă competitivă de prețuri;
  • Primă mai mică prin sistemul bonus malus – dacă ești un șofer bun, fără să te fi confruntat cu accidente, prima pe care o plătești este mai mică, pentru că ea se calculeaza în funcție de evenimentele în care ai fost implicat;
  • Plata rapidă a daunelor;
  • Acoperire teritorială extinsă: toate țările semnatare ale Tratatului de Carte Verde (teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și cele aparținând Spațiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două țări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou național).

 Ce riscuri sunt acoperite? 

  • Pagube materiale și vătămari corporale produse terților din culpa asiguratului;
  • Pagube produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat;
  • Cheltuieli de judecată efectuate de persoana prejudiciată.

Tarife RCA  

Reziliere Polite RCA

1. Încetarea / desfiintarea contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 7 si art. 8 alin. (1) si alin. (2):

Art. 7.:

Contractul RCA inceteaza:

a) la data la care proprietarul vehiculului notifica asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative;

b) la data la care vehiculul este radiat din circulatie;

c) la implinirea termenului stabilit in contractul RCA.

Art. 8.:

(1) Contractul RCA se desfiinteaza de drept daca:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila inainte de a se naste obligatia asiguratorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a de venit imposibila dupa nasterea obligatiei asiguratorului RCA.

2. Rezilierea Contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 8 alin. (3):

Art. 8.:

(3) Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul RCA despre incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori RCA si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de optiune se exercita o singura data pe perioada unui an calendaristic si poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare in vigoare ulterioara primului contract RCA incheiat.

3. Denuntarea unui contract RCA de catre Asigurat

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 5 alin. (9) si (10)

Art.5.:

(9) În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiilor contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

Notificare online privind rezilierea Poliței de asigurare

Cerere reziliere