Situatii financiare individuale intocmite conform IFRS.

Pe scurt: Situatii financiare individuale intocmite conform IFRS, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015.
Click pentru întregul raport.