Raport Anual 2016

Raportul anual 2016: forma scurtă a situaţiilor financiare anuale si a raportului auditorului financiar extern.
Click pentru întregul raport.