Daune răspundere civilă

În cazul producerii unui eveniment care poate da naştere la o pretenţie de despăgubire în baza poliţei de asigurare, în calitate de asigurat, ești obligat:

a) Să înştiinţezi deîndată unităţile de pompieri, Poliţia sau alte organe de cercetare abilitate prin lege, potrivit evenimentului asigurat, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului, precum şi la pagubele provocate;

b) Să iei, pe seama City Insurance, şi în limita sumei asigurate, toate măsurile pentru limitarea daunelor;

c) Să avizezi, în scris, City Insurance în termen de maximum 5 zile de la producerea pagubei, dând informaţii asupra naturii şi mărimii acesteia. În înştiinţare se vor arăta felul bunurilor avariate sau distruse ori, după caz, persoanele vătămate, numărul şi data poliţei de asigurare, locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, locul unde se află bunurile avariate sau distruse şi mărimea probabilă a pagubei;

d) Să pui la dispoziţia City Insurance toate actele încheiate de organele de cercetare (vezi pct.a), precum şi orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de City Insurance;

e) Să comunici către City Insurance, în scris, pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună la City Insurance orice acte primite în legătură cu aceste pretenţii;

f) Să nu recunoști nicio răspundere şi să nu faci nicio ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al City Insurance;

g) Să permiți City Insurance să facă investigaţii referitoare la cauza şi întinderea daunelor;

h) Să anunţi deîndată City Insurance că a fost acţionat în judecată şi să te aperi în proces, ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de City Insurance, inclusiv cu privire la angajarea unui apărător în toate fazele procesuale.

englishключевые слова конкурентовistanbulреклама недвижимости в интернетеmassage singaporeсайт в контакте