Daune proprietăți și bunuri

Avizarea daunelor se va face la unitățile teritoriale City Insurance de pe raza județului în care se află bunurile asigurate sau la sediul central City Insurance (vezi harta cu sediile agențiilor).

Constatarea daunelor se va face de către inspectorii de daune desemnați, în termen de 5 zile lucratoare de la data avizării.

Evaluarea pagubelor se face de către City Insurance, inclusiv prin experţi, în baza documentelor şi informaţiilor furnizate de Asigurat.

Conform condițiilor de asigurare, dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea va fi plătită în maximum 30 de zile de la data încheierii instrumentării dosarului de daună.

La cererea expresă a Asiguratului, City Insurance poate să acorde avansuri din despăgubiri pe baza unui deviz antecalcul întocmit conform preţurilor de catalog şi tarifelor de manoperă la data producerii evenimentului asigurat, dar numai ca urmare a unei pagube deja constatate.

În caz de furt, City Insurance acordă despăgubiri numai în cazul în care organele Poliţiei confirmă în scris furtul, precum şi faptul că bunurile nu au fost găsite după trecerea unui termen de 30 de zile calendaristice, de la data înştiinţării lor sau, după caz, starea în care acestea au fost găsite.

După fiecare daună parțială, în calitate de Asigurat, poți solicita reîntregirea sumei asigurate initiale, cu condiția achitării primei de asigurare suplimentare aferente.кисти justlanding page design examplesтиц пр сайтаmalaysian escortsюрист по уголовным деламчто такое анкор