Daune accidente persoane

În caz de producere a evenimentului asigurat, în calitate de Asigurat/Contractant/ Beneficiar ești obligat să avizezi City Insurance, după cum urmează:

  • În termen de 10 zile de la producerea sau de la luarea la cunoştinţă de producerea evenimentului asigurat care a dus la invaliditate sau deces;
  • În termen de 48 de ore de la producerea sau de la luarea la cunoştinţă de producerea evenimentului care a dus la pierderea temporară a capacităţii de muncă, ca urmare a unui accident neurmat de invaliditate sau deces.

Dacă, din motive rezonabile, nu ai putut să înştiinţezi City Insurance de producerea evenimentului asigurat în termen de 48 de ore, atunci perioada de avizare se prelungeşte până la 10 zile de la producerea evenimentului, cu condiţia ca, la data avizării, consecinţele accidentului suferit să fie evidente.

Ulterior avizării vei completa formularele tipizate City Insurance care sunt necesare pentru soluţionarea cazului respectiv.

În cazul producerii evenimentelor asigurate, pentru încasarea sumei cuvenite în baza poliţei de asigurare, vei prezenta la City Insurance, după caz, următoarele documente:

  • Formularele tipizate City Insurance necesare soluţionării cazului (declaraţie referitoare la producerea accidentului, cerere de plată a indemnizaţiei, etc.);
  • Actele de identitate ale Asiguratului accidentat, în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă sau invaliditate permanentă;
  • În caz de deces al Asiguratului, în urma unui accident, fotocopia certificatului de deces, împreună cu originalul pentru confirmarea autenticităţii;
  • Orice alte acte necesare pentru soluţionarea cererilor de plată.

housewifeсервис определения позицийtesting development life cycleapartments miamiбесплатная консультация юриста онлайнцентр возрождение